CMC Global

CMC Corporation

CMC CORPORATION

CMC là tập đoàn công nghệ lớn thứ hai tại Việt Nam. Thành lập năm 1993, CMC đã khẳng định vị thế của mình tại thị trường Việt Nam và nhiều nước trên thế giới thông qua ba hoạt động kinh doanh chủ lực: Khối Công nghệ & Giải pháp (Technology & Solution), Khối Kinh doanh Quốc tế (Global Business), Khối Dịch vụ Viễn thông (Viễn thông).

0 + billion
Authorized Capital (VNĐ)
0
Number of shares
0 +
Employees

Lịch sử

Chiến lược 2023

CMC đặt mục tiêu trở thành tập đoàn toàn cầu vào năm 2023 bằng cách tập trung vào 3 hoạt động kinh doanh chính: Công nghệ, Kinh doanh toàn cầu và Viễn thông. Đến năm 2023, CMC đặt tham vọng trở thành công ty tỷ đô và đạt 10.000 nhân viên.

01

Trở thành tập đoàn toàn cầu đắng cấp quốc tế. Tập trung phát triển kinh doanh 3 lĩnh vực: Giải pháp Công nghệ, Kinh doanh Quốc tế và Dịch vụ Viễn thông

02

Xây dựng năng lực chuyên sâu về giải pháp chuyên ngành và các công nghệ lõi, xâu dựng Hệ sinh thái hạ tầng mở cho doanh nghiệp và tổ chức (C.OPE2N), cung cấp đa dịch vụ cho khách hàng, là nền tảng kết nối với các hãng giải pháp công nghệ  hàng đầu trên thế giới.

03

Tập trung vào các thị trường chiến lược: tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp chính phủ và mở rộng phát triển thị trường quốc tế.

04

Mục tiêu đạt quy mô 1 tỷ USD và 10.000 nhân sự vào năm 2023, trong đó doanh thu khối giải pháp công nghệ là 10000 tỷ, khối dịch vụ viễn thông là 10000 tỷ và khối kinh doanh quốc tế là 5000 tỷ VNĐ.